موبایل

بررسی مشکلات طرح رجیستری موبایل؛ فروشندگان با چه مشکلاتی روبه رو هستند؟


مطلب بررسی مشکلات طرح رجیستری موبایل؛ فروشندگان با چه مشکلاتی روبه رو هستند؟ برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/

مشکلات طرح رجیستری موبایل هم برای فروشندگان است و هم برای خریداران، اما تاکنون کسی به بررسی این مشکلات از دیدگاه فروشندگان نپرداخته است. از همان ابتدای اجرای طرح رجیستری موبایل نگاه رسانه‌ها و مسئولین بیشتر بر خریداران بود و کسی به مشکلات طرح رجیستری از دیدگاه فروشندگان توجه نداشت. مسئولین بیشتر به مردم اعلام…

مطلب بررسی مشکلات طرح رجیستری موبایل؛ فروشندگان با چه مشکلاتی روبه رو هستند؟ برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/