موبایل

آمریکا؛ اخراج دیپلمات های روس جهان را امن تر می کند


به گزارش ایرنا، هدر نوئرت روز چهارشنبه در یادداشت مطبوعاتی نوشت: از استرالیا تا کانادا و سراسر اروپا، موافقت می کنیم که کمپین روسیه برای تضعیف صلح و ثبات بین المللی است.

وی افزود: تهدید حاکمیت و امنیت کشورهای سراسر جهان باید متوقف شود.

به دنبال طرح ادعایی انگلیس در استفاده روسیه از گاز شیمیایی در حادثه سالیسبر که منجر به کشته شدن دو جاسوس روس و آسیب دیدن افسر تحقیقاتی انگلیس به نام اسکریپال شد، آمریکا و برخی کشورهای غربی، دیپلمات های روسیه را از کشور خود اخراج کردند.

فقط در آمریکا ۴۸ دیپلمات سفارت و ۱۲ دیپلمات فعال در نمایندگی روسیه در سازمان ملل، اخراج شده اند.