موبایل

آیا پول‌های نامشروع آقایان به حساب مردم برمی‌گردد؟گروه ویدئو زر موبایل،   3961223010

مردم در حمایت از طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به اموال نامشروع بعضی از مسئولان، خواستار رسیدگی و اعلام اسامی این افراد شدند.