موبایل

بررسی میزان وفاداری کاربران به سیستم عامل ها ؛ کاربران اندروید وفادارتر هستند یا IOS ؟


مطلب بررسی میزان وفاداری کاربران به سیستم عامل ها ؛ کاربران اندروید وفادارتر هستند یا IOS ؟ برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/

تحقیقات جدیدی در مورد میزان وفاداری کاربران به سیستم عامل ها منتشر شده است. آیا کاربران اندروید وفادارتر هستند یا کاربران IOS ؟ به گزارش زر موبایل، موسسه Consumer Intelligence Research Partners  ، تحقیقاتی را در مورد میزان وفاداری کاربران به سیستم عامل ها منتشر کرده است. براساس نتایج به دست آمده، کاربران سیستم عامل اندروید…

مطلب بررسی میزان وفاداری کاربران به سیستم عامل ها ؛ کاربران اندروید وفادارتر هستند یا IOS ؟ برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/