موبایل

حقایق بزرگ‌ترین دشمن عوام‌فریبی و پوپولیسم است


به گزارش نیوزآنلاین، ظریف در توئیت خود نوشته است: آمریکا بیش از نیمی از صادرات تسلیحاتی خود را به منطقه ما سرازیر می کند.بیشتر این تسلیحات به دست رهبران بی تجربه و ماجراجویی می افتد که در ارتکاب به جنایات جنگی دست دارند؛ هنوز ایران متهم است که منبع بی ثباتی است. جالب اینجاست که حقایق بزرگترین دشمن عوامفریبی و پوپولیسم است.