موبایل

رشد ۹۳ درصدی واردات رسمی تلفن همراه به کشور!


مطلب رشد ۹۳ درصدی واردات رسمی تلفن همراه به کشور! برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/

آمار منتشر شده توسط گمرک، نشان از رشد ۹۳ درصدی واردات رسمی تلفن همراه به کشور دارد. در این ۱۱ ماه واردات گوشی رشد مناسبی داشته است. به گزارش زر موبایل، واردات رسمی تلفن همراه به کشور ۹۳ درصد رشد داشته است. طرح رجیستری به عنوان مهمترین طرح مبارزه با گوشی های قاچاق از مهر ماه…

مطلب رشد ۹۳ درصدی واردات رسمی تلفن همراه به کشور! برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/