موبایل

علت سقوط هواپیمای ترکیه ای مشخص شد


به گزارش ایسنا، سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: هنوز لاشه در حال احتراق است و با چشم غیر مسلح قابل رویت است.

خالدی افزود: نیرو‌های سازمان اورژانس به محل رسیدند، اما به دلیل صعب العبور بودن و وجود رودخانه‌ای طویل شرایط دسترسی به مصدومین احتمالی سخت است