موبایل

نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۷ آغاز شد


به گزارش فارس، نشست 273 شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت امروز در محل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تشکیل شد.

نشست تعیین مزد سال 97 برای بیش از 13 میلیون کارگر مشمول قانون کار با حضور وزیر کار آغاز شد.
در این نشست وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حضور دارند.

در نشست گذشته شورای عالی کار اختلافات بالا گرفت و به همین علت جلسه به امشب موکول شد.