موبایل

نمونه برداری از ۱۲۶ بافت انسانی در سانحه هواپیمای مسافربری/ سایر بقایا هنوز شرایط تکمیل و تحویل ندارند


دکتر امینی در گفت و گو با میزان با تاکید بر اینکه جز هشت پیکر که شرایط نسبتا کاملی داشته اند و سایر بقایا هنوز شرایط تکمیل و تحویل ندارند افزود: ۱۲۶بافت انسانی نمونه برداری و کدگزاری و جهت انجام آزمایش ژنتیک به پزشکی قانونی استان فارس ارسال شدند.

وی اضافه کرد: هشت پیکر که نسبتا” در وضعیت کاملتری قرار داشتند و طی دو روز قبل به خانواده هایشان تحویل داده شده است

امینی در ادامه بیان کرد همچنان منتظر هستیم که با ادامه تلاش نیروهای مستقر در محل سانحه هر چه زودتر مابقی بقایا جهت تحویل به خانواده ها به پزشکی قانونی استان منتقل شود.