موبایل

هوای تهران در سال 96 پاک تر بود


پایتخت‌نشینان در اسفند ماهی که گذشت ۲۵ روز هوای مطلوب تنفس کردند و بررسی آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد که اسفند ماه سال گذشته هوای تهران نسبت به اسفند ماه‌ سالهای پیش کیفیت هوای مطلوب‌تری داشت.

به گزارش ایسنا، اسفند ماه سال گذشته در حالی به پایان رسید که تهرانی‌ها در این ماه ۱ روز هوای پاک، ۲۴ روز هوای هوای سالم و ۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس تنفس کردند. ضمن اینکه در چهارشنبه آخر سال به دلیل انفجار مواد محترقه و روشن کردن آتش کیفیت هوای تهران با شاخص بالایی (۱۴۳) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

با این وجود اسفند ماه سال گذشته تهران شرایط کیفی هوای بهتری نسبت به سال ۹۵ داشت؛ به طوریکه در آخرین ماه سال ۹۵ پایتخت‌نشینان ۲۳ روز هوای پاک و ۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را گذراندند. اسفند ۹۴ نیز  شرایط کیفی هوای تهران کماکان بر همین منوال بود تنها با این تفاوت که در آخرین ماه زمستان ۹۴ ، تهرانی‌ها ۲ روز هوای پاک و ۲۱ روز هوای سالم داشتند.

آخرین ماه زمستان ۹۳ تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس به نسبت زیاد بود. در این بازه زمانی تهران ۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۷ روز سالم و ۳ روز پاک را گذراند.

اسفند ماه ۹۲ نیز تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس ۱۴ روز و تعداد روزهای سالم ۱۵ روز بود. آخرین ماه سال ۹۱ نیز تهرانی‌ها ۱۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس تنفس کردند و ۱۷ روز هوای سالم.

تعداد روزهای با کیفیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در اسفند ماه سال ۹۰ هم نسبت به سال ۹۱ کمتر بود. در این بازه زمانی تهران ۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس داشت و ۱۸ روز سالم بود.