موبایل

آیا سامسونگ قصد تولید موبایل با بریدگی نمایشگر را دارد؟


مطلب آیا سامسونگ قصد تولید موبایل با بریدگی نمایشگر را دارد؟ برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/

پرچمداران سامسونگ دارای بریدگی نمایشگر نیستند اما حاشیه های باریکی دارند. اکنون به نظر می رسد سامسونگ قصد تولید موبایل با بریدگی نمایشگر را داشته باشد. پتنتی توسط این  کره‌ای ثبت شده که تمامی تصورات کارشناسان را برهم زده است. خبرهای موجود نشان می دهد که سامسونگ نیز قصد تولید موبایل با بریدگی نمایشگر را…

مطلب آیا سامسونگ قصد تولید موبایل با بریدگی نمایشگر را دارد؟ برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/