موبایل

احمدی نژاد سرپرست شهرداری کرج شد


به گزارش نیوزآنلاین، احمدی نژاد و احمدی پرگو گزینه های مطرح شده برای سرپرستی بودند که پس از رای گیری آقای احمدی نژاد با کسب ۸ رای در برابر آقای احمدی پرگو با ۵ رای به عنوان سرپرست انتخاب شد.