موبایل

العبادی :‌ حتی ایده سفر ولیعهد سعودی هم وجود نداشته/ ارتش عراق احتمالا به سوریه برود


حیدر العبادی نخست وزیر عراق با تاکید بر اینکه عراق اجازه نخواهد داد کشورش به عرصه ای برای درگیری های منطقه ای تبدیل شود گفت : بحث ها درباره سفر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به عراق هیچ پایه و اساسی ندارد و برخی ها این شایعه را برای ایجاد درگیری و اختلاف داخلی مطرح کرده اند. ما گفته ایم هیچ چیزی در این باره وجود نداد، حتی ایده این سفر نیز وجود ندارد. اگر دیداری در کار باشد من به صراحت نیوز آن را اعلام می کنم.
العبادی تصریح کرد : من از همان آغاز این هشدار را دادم که پیروزی ما بر داعش یک پیروزی نظامی است و این به معنای آن نیست که ما ایدئولوژی تروریستی را نابود کرده ایم. ایدئولوژی تروریستی همچنان باقی است و تروریسم دنباله های تروریستی خود را دارد و هسته های تروریستی همچنان باقی است. تروریسم دنباله های سیاسی و رسانه ای دارد و یکی از نمونه های امتداد رسانه ای تروریسم این است که گروه های تروریستی دست به یک اقدام تروریستی کوچک می زنند اما برخی گروه های رسانه ای این اقدام را بسیار بزرگ می کنند چرا که تروریسم در آنها نفوذ کرده است. من از نفوذ تروریسم در نهادهای رسانه ای مهم هشدار می دهم، این رسانه ها نباید به عرصه تبلیغات برای تروریسم و داعش تبدیل شوند. برای داعش هیچ خدمتی بیش از این حمایت های رسانه ای وجود ندارد. خطر واقعی حضور داعش در سوریه است. متاسفانه داعش همچنان مواضعی در سوریه دارد.

العبادی همچنین گفت نیروهای ارتش عراق طرح هایی را برای شروع یک عملیات فرامرزی با هدف مقابله با تروریست ها در سوریه دارند. اوضاع سوریه یک چالش واقعی است و بر تلاش برای دستیابی به یک راه حل متمرکز شده ایم. ما از مبارزه با تروریسم در عراق به مبارزه با تروریسم در سوریه رفته ایم.
عبادی افزود این طرح ها روز شنبه با فرماندهان نظامی عراق مورد بحث قرار گرفت. وی در عین حال تاکید کرد عراق قصد ندارد حاکمیت هیچ کشوری را نقض کند.