موبایل

تحقیق و تفحص از تسهیلات وصول نشده و مشکوک الوصول جزو اولین دستورات کاری مجلس


حشمت اله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نیوزنگار زر موبایل با اشاره به پیگیریهای خود درباره تسهیلات وصول نشده و مشکوک الوصول بانک ها گفت: با توجه به اینکه در این زمینه تقاضای تحقیق و تفحص را مطرح کردیم، آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی با حضور در مجلس اعلام کرد که میزان این تسهیلات 104 هزار میلیارد تومان است و درخواست داشت تا برای تعیین تکلیف این بدهی ها یک مهلت داده شود.

وی با بیان اینکه مهلتی هم داده شد، افزود: مهلت داده شده هم به پایان رسید و به نظر اینجانب در حال حاضر میزان بدهی ها و تسهیلات وصول نشده بیشتر هم شده و احتمالا به 110 هزار میلیارد تومان هم رسیده است.

طراح تحقیق و تفحص از تسهیلات وصول نشده و مشکوک وصول با تاکید بر اینکه دیگر نباید فرصت داد و صبر کرد، گفت: از مهلت های داده شده به رئیس کل بانک مرکزی، ما هیچ نتیجه عملی نگرفتیم.

فلاحت پیشه افزود: اینجانب در همین راستا نامه ای به آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته و درخواست کردم تا کمیسیون نظر خود را مبنی بر تائید یا رد این تحقیق و تفحص اعلام و به صحن مجلس ارسال کند.
وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص مذکور باید جزو اولین دستورات کاری مجلس در سال جاری باشد، افزود: پیش بینی می شود که تقاضای این تحقیق و تفحص در صحن مجلس مصوب شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه دانه درشت ها این تسهیلات را گرفته و پس نمی دهند، افزود: نمایندگان و مجلس نباید در خصوص تسهیلات وصول نشده کوتاه بیایند.

به گفته فلاحت پیشه 150 دانه درشت مبلغ 110 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک ها را گرفته و پس نمی دهند.