موبایل

توییت وزیر آموزش و‌ پرورش درباره کشتار دانش‌ آموزان یمنی


در توییت وزیر آموزش و‌ پرورش آمده است:

جنگ سالاران خط قرمز ندارند؛ کودکان و مدارس یمنی زیر حمله سیاست های بی رحمانه آنها قرار دارند.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل؛ تقریبا تمامی کودکان یمنی نیاز به کمک دارند.

چند کودک دیگر باید قربانی سیاستمداران جنگ افروز شوند؟

از سازمان‌های فرهنگی و آموزشی بین‌المللی نظیر یونسکو و آیسسکو می‌خواهم مسئولانه به وضعیت کودکان #یمنی توجه کنند.