موبایل

تکذیب شایعه فوت بقایی


به گزارش فارس، از ساعتی قبل برخی از صفحات در شبکه های مجازی نیوز از فوت بقایی داده بودند. براساس اعلام این منابع غیررسمی بقایی به کما رفته و به همین دلیل فوت کرده است.پیگیری های نیوزنگار قضایی فارس، از مسئولان قضایی حکایت از آن دارد که تا این لحظه چنین نیوزی صحت ندارد و مرگ این فرد تایید نمی‌شود.

این در حالی است که حمید بقایی از اواخر اسفند سال گذشته برای تحمل حبس ناشی از حکم صادره از سوی دادگاه به زندان اوین منتقل شده بود. بقایی از ابتدای ورود به زندان مدعی شد که برای اعتراض به حکم صادره اعتصاب غذا کرده است.