موبایل

درآمد ازبکستان از صنعت گردشگری


به گزارش فارس، «صادق باداک» مشاور رئیس کمیته توسعه گردشگری ازبکستان گفت: اگر زیربنا‌های مورد نیاز ایجاد شود این کشور می‌تواند از گردشگری سالانه ۱۵ میلیارد دلار به دست آورد.

باداک افزود: ازبکستان از امکان پذیرایی ۱۰ میلیون گردشگر در سال و کسب درآمد تا ۱۰ میلیارد دلار برخوردار است.

مشاور رئیس کمیته توسعه گردشگری ازبکستان اظهار داشت: این کشور می‌تواند در ۴ فصل از گردشگران پذیرایی کند، ولی در ابتدا باید زیربنا‌های مورد نیاز ایجاد شوند.

سال گذشته میلادی تعداد گردشگران وارد شده به ازبکستان از ۲ میلیون و ۵۰۰ نفر فراتر رفته و نسبت به سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۴ درصد بیشتر شدند.

صادق باداک در پائیز سال گذشته میلادی به عنوان مشاور رئیس کمیته توسعه گردشگری ازبکستان منصوب شد.