موبایل

دیدار بعیدی نژاد با وزیر امور خارجه سایه انگلیس + عکس


به گزارش باشگاه نیوزنگاران جوان؛حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن دیداری را با خانم امیلی تورنبری، وزیر امور خارجه سایه انگلیسانجام داد. در این دیدار بعیدی نژاد  در خصوص موضوعات مختلف روابط خارجی با سفیر امور خارجه سایه انگلیس به گفتگو نشست. بعیدی نژاد با انتشار مطلبی در  خصوص این دیدار در صفحه اینستاگرام خود نوشت :

” امروز در ملاقات با خانم امیلی تورنبری وزیر امورخارجه سایه در انگلیس موضوعات متنوع روابط خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در سنت سیاسی انگلیس علاوه بر وزیر امورخارجه دولتی که بر مسند قدرت می‌باشد، دولت مخزر موبایل که در حال حاضر از حزب کارگر می‌باشد، دارای کابینه کامل از جمله وزیر امورخارجه می‌باشد که وزیر خارجه در سایه نام دارد. ایشان در حال حاضر نماینده مجلس از حوزه انتخابیه “ایزلینگتون جنوبی”، یکی از منطقه های اطراف شهر لندن می‌باشد که اتفاقا در همسایگی و مجاورت منطقه “ایزلینگتون شمالی” است که حوزه  انتخابیه آقای جرمی کوربین رهبر حزب کارگر می‌باشد.”

دیدار بعیدی نژاد با وزیر امور خارجه سایه انگلیس + عکس