موبایل

ساخت لایه محافظ موبایل با قابلیت خودترمیمی و نشکن!


مطلب ساخت لایه محافظ موبایل با قابلیت خودترمیمی و نشکن! برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/

اخباری جدید در مورد ساخت یک لایه محافظ موبایل منتشر شده است. این لایه تولید شده‌ی جدید که تقریبا نامرئی است، قابلیت خودترمیمی نیز دارد. شاید عبارت هایی مثل نشکن و خود ترمیم فقط به نوعی تبلیغ به حساب آیند، اما این ویژگی ها کاملا واقعی هستند و ThePhoneCoat  چنین قابلیتی دارد. این لایه محافظ…

مطلب ساخت لایه محافظ موبایل با قابلیت خودترمیمی و نشکن! برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/