موبایل

سردرگمی آماری با اختلاف گزارش رشد اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار+نمودار و جدول


به گزارش تسنیم، بررسی برآورد رشد اقتصادی به روایت مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می دهد، در آمار اعلامی بانک مرکزی در حوزه کشاورزی بیش بود 3 درصدی و در حوزه آب، برق و گاز نیز اختلاف 7 درصدی وجود دارد.

همچنین در بخش ساختمان در حالی که مرکز آمار رشد 4.5 درصدی را اعلام کرده، بانک مرکزی میزان رشد این حوزه را تنها 0.8 درصد عنوان کرده است. این اختلاف در حوزه هایی مانند خدمات مالی و پولی، خدمات مستغلات و خدمات عمومی نیز دیده می‎شود.

رشد تولید ناخالص داخلی به روایت  بانک مرکزی طی 9 ماهه ابتدایی سال 96 در جدول زیر قابل مشاهده است.

بنابر اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، در حالی که در گزارش بانک مرکزی بخشهای کشاورزی؛ آب، برق و گاز وضعیت بهتری را نشان می‌دهند، در گزارش مرکز آمار ایران بخشهای  ساختمان، نفت، خدمات در وضعیت مساعدتری قرار دارند.

در نهایت بین عدد اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص رشد اقتصادی در 9 ماه ابتدایی سال 96 اختلاف یک درصدی وجود دارد.