موبایل

فیلم/ آیا از سرماخوردگی روانی چیزی می‌دانید؟گروه ویدئو زر موبایل،   3970128010

سرماخوردگی روانی اصطلاحی است که برای افسردگی به کار می‌رود؛ بیماری که در بیست سال گذشته رشد روزافزونی در جهان داشته است. آیا مهم‌ترین علامت افسردگی را می‌شناسید و می‌دانید چه نشانه‌‌هایی را باید جدی گرفت.