موبایل

قطعیت حضور عارف در بین ۷ گزینه اصلی شهرداری تهران


به گزارش انتخاب؛ یک منبع مطلع در تهران با بیان اینکه فضای شورای شهر به کاندیداتوری عارف مثبت است پیش بینی کرد، در روز یکشنبه 13 الی 14 نفر از اعضا شورای شهر نام عارف را به عنوان یکی از گزینه های شهرداری تهران خواهند نوشت.