موبایل

هند، پیشتاز رشد اقتصادی در جهان + اینفوگرافیکگروه اقتصادی زر موبایل،   3970131057

برآورد صندوق بین‌المللی پول از نرخ رشد اقتصادهای بزرگ جهان نشان می دهد هند در رشد اقتصادی پیشتاز است.