موبایل

پنجمین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجرگروه عکس زر موبایل،   3970204016

پنجمین روز از سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو واقع در خیابان جمهوری اسلامی سپری شد.