موبایل

کاهش مصرف باتری موبایل با استفاده از حالت پرواز صحت دارد؟


مطلب کاهش مصرف باتری موبایل با استفاده از حالت پرواز صحت دارد؟ برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/

ممکن است این سوال برای بسیاری از کاربران پیش آمده باشد که آیا می توان با قرار دادن گوشی در حالت پرواز باعث کاهش مصرف باتری موبایل شد؟ بسیاری از کاربران استفاده های سنگینی از گوشی خود دارند و این مسئله باعث می شود کابران با مشکل شارژ گوشی روبه رو شوند. علی رغم اینکه…

مطلب کاهش مصرف باتری موبایل با استفاده از حالت پرواز صحت دارد؟ برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/