موبایل

اقدام ترامپ یک قدم به عقب است


به گزارش مهر «سیریل رامافوزا» افزود: بعنوان یک اصل که ریشه عمیقی در سیاست خارجی آفریقای جنوبی دارد، ما همواره از دیپلماسی چندجانبه و حل و فصل صلح آمیز مناقشات حمایت می نماییم.

وی عنوان کرد: برجام یک دستاورد بزرگ است که چارچوبی از اعتماد را مهیا می نماید تا در قالب آن جمهوری اسلامی ایران فعالیتهای هسته ای خود را در جهت اهداف صلح آمیز توسعه دهد.

رئیس جمهور آفریقای جنوبی افزود: این قطعنامه در جهت منافع منطقه و جهان تنظیم شده است و چنین پیشرفتی که در طی سالها مذاکره و تلاش دیپلماتیک بدست آمده است نباید از بین برود. این توافق از زمان امضاء سهم بسزایی در کاهش تنشها در خصوص برنامه هسته ای ایران داشته و هنوز هم نقش بسیار مهمی در ایجاد صلح و ثبات و عادی سازی روابط دارد.

رامافوزا اضافه کرد: دولت آفریقای جنوبی از تمامی طرفهای دیگر این موافقتنامه می خواهد تا به تعهدات خود در چارچوب این برنامه احترام بگذارند و خروج آمریکا نه تنها نباید سایر طرفها را از اجرای تعهدات خود در این موافقتنامه بازدارد، بلکه همچنین نباید تاثیری منفی بر سازوکارها و مکانیزمهای ایجاد شده توسط برجام داشته باشد.