موبایل

انتقاد از بالا بودن میزان مصرف دخانیات بین دانشجویان


به گزارش خانه ملت، محمد بیرانوندی با انتقاد از بالا بودن میزان مصرف دخانیات توسط دانشجویان، گفت: با توجه به اصول اخلاقی که در اسلام و تاریخ و پیشینه غنی ما، وجود آمار بالای مصرف دخانیات در دانشجویان نشان‌دهنده میسر اشتباه و راه خطایی است که تا به امروز کشور در این زمینه در پیش گرفته است.

وی اضافه کرد: باید آمار آسیب‌های اجتماعی در ایران نسبت به کشور‌های دیگر کمتر باشد، این در حالی است که در کشوری مانند تاجیکستان که مقید به اصول دینی نیستند و پلیس کشور نیز کارآیی نیروی انتظامی ما را ندارد، آمار مصرف مواد مخدر در آن کمتر از ایران است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به کم‌کاری‌های دانشگاه‌ها برای جلوگیری از گسترش استفاده از دخانیات، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها باید برنامه‌های مناسبی برای آشنایی دانشجویان با مضرات و آسیب‌های دخانیات تدوین می‌کردند تا امروزه این موضوع به چالشی برای آموزش عالی و کشور تبدیل نشود.

بیرانوندی تاکید کرد: اگرچه اعتبارات بسیاری برای آموزش چگونگی جلوگیری از ایجاد آسیب‌های اجتماعی در مراکز آموزشی مصرف می‌شود، اما متاسفانه دانشگاه‌ها به ویژه معاونت فرهنگی به جای کار عملی شعار می‌دهند، به همین دلیل تاثیرات لازم را ندارند.

وی افزود: برای جلوگیری از رواج مواد مخدر و دخانیات بین دانشجویان تمام دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی باید به وظایف خود عمل کنند، چراکه دانشگاه فقط بخشی از زمان دانشجویان را به خود اختصاص می‌دهند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان اضافه کرد: باید برای اوقات فراغت دانشجویان برنامه‌های مناسبی تدوین شود تا جوانان شادی خود را به‌جای استفاده از دخانیات و مواد مخدر در سایر تفریحات سالم پیدا کند.