موبایل

برخی دوتابعیتی ها به صورت مشاوره‌ای به کار گرفته شده بودند


به گزارش فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و بیست و هفتمین نشست نیوزی خود در خصوص گزارش مجلس و اینکه آیا مدیر دو تابعیتی داریم یا نه؟ گفت: گزارشی که در مجلس خوانده شده هنوز به قوه قضاییه نرسیده است.

وی ادامه داد: اما دادستانی کل کشور قبلا خودش مواردی را دنبال می کرده و به وزارت اطلاعات هم اعلام کرده که نتیجه آن این بود که برخی را کنار گداشتند و برخی هم کارشان تمام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: وزارت اطلاعات مدعی بود که مدیر دو تابعیتی نداریم اما بعد از آن مواردی مشخص شد که این افراد را به صورت مشاوره ای به کار گرفته اند.

اژه‌ای تصریح کرد: این فرد استخدام لفظی است اما استخدام اصطلاحی و رسمی نیست البته به نظر می رسد که در اینجا خلایی است.

وی ادامه داد: عده‌ای می گویند چه فرقی دارد به عنوان مشاور باشد یا استخدام رسمی. در برخی وزارتخانه ها یا بانک مرکزی افراد دو تابعیتی داشتیم که مشاور بودند که شنیدم بعد از این قضایا عذرشان را خواستند و دیگر همکاری نمی کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: البته طبق گزارش کسانی که گرین کارت دارند و دو تابعیتی نیستند داریم که اینجا هم خلا قانونی وجود دارد.

وی افزود: هنوز چون گزارش رسمی به ما نرسیده نمی توانیم اظهارنظر کنیم.