موبایل

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی


تتوصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای امروز ( ۲۷ اردیبهشت) تا روز سه‌شنبه (اول خرداد) در استان‌های مختلف کشور به شرح زیر است:

 استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

  • باغبانی:
  • احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز یکشنبه تا سه‌شنبه  هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد
  • تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • اقدامات کنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های قارچی، باکتریایی و ویروسی در باغات میوه و احتیاط از روز یکشنبه تا سه شنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد
  • پایش آفات زنجره مو و تریپس در تاکستانها برای انجام مبارزه بموقع(خروج حشره کامل) و احتیاط از روز یکشنبه تا سه شنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد
  • بررسی وضعیت مبارزه با نسل اول کرم آلو  و کرم خوشه خوار
  • مبارزه با سفیدک سطحی و بیماری غربالی در درختان میوه هسته دار و احتیاط از روز یکشنبه تا سه شنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد
  • مبارزه با شپشک واوی درختان سیب و احتیاط از روز یکشنبه تا سه‌شنبه  هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد
  • زراعت:
  • انجام عملیات وجین علف‌های هرز در زراعت های بهاره(چغندرقند، سیب زمینی، پیازو…)
  • عملیات آماده سازی بستر کشت گوجه فرنگی و جالیز و احتیاط از روز یکشنبه تا سه‌شنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران
  • ادامه انجام عملیات کاشت ذرت بعد از گاورو شدن خاک و احتیاط از روز یکشنبه تا سه‌شنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران
  • تغذیه بهینه محصولات زراعی با استفاده از کودهای محلول با نظر کارشناسان فنی
  • مبارزه با تریپس در مزارع گندم و احتیاط از روز یکشنبه تا سه شنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران
  • مبارزه با علف هرز سس (ریشیم) در مزارع چغندر قند پس از گاورو شدن خاک
  • مبارزه با سن مادر در مزارع غلات به جز در روزهای بارانی
  • مبارزه فوزاریوم ریشه و خوشه مزارع گندم و احتیاط از روز یکشنبه تا سه شنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران
  • انتقال بذور و کودهای شیمیایی جامد به مکان های مسقف تا قبل از آغاز بارش پراکنده در روزهای یکشنبه تا سه شنبه
  • مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع
  • بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات
  • مبارزه فوزاریوم ریشه و خوشه مزارع گندم و مبارزه باعلف های هرز در مزارع گندم و جو
  • مبارزه با آفات کک و کرم طوقه بر در مزارع چغندرقند بعد از اتمام بارش و گاورو شدن اراضی
  • کنترل مزارع کلزا از نظر آلودگی به شته مومی و سم پاشی مزارع آلوده بعد از گاورو شدن اراضی
  • دامداری و طیور:
  • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روزهای یکشنبه تا سه شنبه
  • خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه‌ها از روز یکشنبه تا سه‌شنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران
  • زنبورداری:
  • محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد از روز یکشنبه تا سه‌شنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران
  • رعایت ارتفاع کندوهای زنبورعسل از سطح زمین به میزان حداقل ۲۰ سانتی متر جهت محافظت از بارش
  • پرهیز از استقرار کلونی‌ها در آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی
  • شیلات:
  • پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی
  • ماشین‌آلات کشاورزی:
  • توقف عملیات خاک‌ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی

استان اردبیل:

  • باغبانی:
  • احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز یکشنبه تا سه‌شنبه  هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد
  • تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • زراعت:
  • انتقال بذور و کودهای شیمیایی جامد به مکان های مسقف تا قبل از آغاز بارش پراکنده در روزهای یکشنبه تا سه شنبه
  • مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع
  • بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری ها ی سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات
  • مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات پس از گاورو شدن خاک
  • دامداری و طیور:
  • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  •  احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه
  • خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز یکشنبه تا سه‌شنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران
  • زنبورداری:
  • محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد از روز یکشنبه تا سه شنبه  هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران
  • رعایت ارتفاع کندوهای زنبورعسل از سطح زمین به میزان حداقل ۲۰ سانتی‌متر جهت محافظت از بارش
  • پرهیز از استقرار کلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی
  • ماشین‌آلات کشاورزی:
  • توقف عملیات خاک‌ورزی و تردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی
  • شیلات:
  • پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی‌های فصلی
  • استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد:
  • باغبانی:
  • احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان چهارمحال و بختیاری در روزهای پنجشنبه و جمعه و دوشنبه هفته آینده و در استان کهگیلویه و بویراحمد در روز جمعه و در استان همدان در روزهای پنجشنبه و دوشنبه هفته آینده  به دلیل بارش پراکنده
  • کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • مبارزه با شپشک واوی سیب(نسل اول)
  • مبارزه با لکه آجری بادام به جز در روزهای بارانی
  • مرحله دوم مبارزه با کنه گالی گردو بعد از باز شدن جوانه های برگی به جز در روزهای بارانی
  • کنترل و مبارزه با بیماری سرخشکیدگی و انواع شانکر بعد از تشکیل میوه و پانسمان محل های زخم به جز در روزهای بارانی
  • مرحله اول مبارزه با کرم سیب به جز در روزهای بارانی
  • جمع آوری و معدوم کردن میوه های آلوده در مزارع توت فرنگی استان کردستان و خودداری از دپو آنها در اطراف مزارع جهت پیشگیری از شیوع بیماریهای قارچی
  •  مبارزه با علفهای هرز در مزارع توت فرنگی استان کردستان و کمک به تهویه مناسب بین بوته ها جهت پیشگیری از بیماریهای قارچی
  • زراعت:
  • مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع
  • بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماریهای سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات
  • توقف مصرف کود ازته سرک در مزارعی که بیماری لکه نواری باکتریایی دیده شده است.
  • کنترل و ردیابی مزارع گندم درخصوص بیماری زنگ زرد گندم و لکه نواری باکتریایی
  • مبارزه با سوسک های گرده خوار و شته ها در مزارع کلزا و باغات به جز در روزهای بارانی
  • کنترل شته مومی کلزا به جز در روزهای بارانی
  • بررسی مزارع گندم و جو جهت ردیابی ومبارزه بموقع با پوره سن گندم
  • کنترل مزارع نخود جهت بیماری برق زدگی
  • مبارزه با انواع سفیدک های حقیفی بعد از خاتمه بارش ها
  • سورتینگ و آماده کردن غده های سیب زمینی جهت کشت های  بهاره
  • انجام  عملیات مکانیکی مبارزه با علف‌های هرز مزارع نخود
  • مبارزه با پیله خوار نخود در مناطق گرمسیر
  • دامپروری و مرغداری:
  • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • احتیاط در تردد، توقف و برپایی چادر در مناطق مرتفع و جاده‌های کوهستانی توسط عشایر و کشاورزان
  • احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه بارش پراکنده و احتمال وقوع صاعقه در بعدازظهر
  • احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در بعد از ظهر به دلیل بارش پراکنده
  •  زنبورداری:
  • محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد
  • رعایت ارتفاع کندوهای زنبورعسل از سطح زمین به میزان حداقل ۲۰ سانتی متر جهت محافظت از بارش
  • پرهیز از استقرار کلونی‌ها در آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی
  • شیلات:
  • پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی
  •  ماشین آلات کشاورزی:
  • توقف عملیات خاک‌ورزی و تردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی
  • استان‌های مازندران و گیلان:
  • باغبانی:
  • خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان گیلان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده به دلیل بارش باران
  • کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • انجام تغذیه با کودهای مناسب در باغات جدیدالاحداث میوه‌های سردسیری                   
  • با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک ، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان با نظر کارشناس
  • محلول‌پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی با توجه به شرایط آب و هوایی به جز در روز های دوشنبه و سه شنبه هفته آینده در استان گیلان 
  • کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها هنگام شب و وزش باد
  • مبارزه با آفت سپردار سفید توت در باغات سیاه ریشه با نظر کارشناس هوایی  به جز در روز های دوشنبه و سه شنبه هفته آینده در استان گیلان 
  • سم پاشی در باغات سیاه ریشه و مرکبات برای کنترل شته هوایی به جز در روز های دوشنبه و سه شنبه هفته آینده در استان گیلان 
  • کشاورزان با  توجه به زمان فعالیت کرم طوقه بر (هلیوتیس و آگروتیس) در مزارع صیفی نسبت به مبارزه با آن بر اساس توصیه های کارشناسی مدیریت مراکز خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی اقدام کنند.
  • باغداران، زارعان،دامداران و زنبورداران مناطق مختلف استان گیلان شامل لوشان ،جیرنده، خورگام  و کلیشم شهرستان رودبار و مناطق مرتفع شهرستان های آستارا، سیاهکل، رودسر و املش با توجه به زمان فعالیت پوره های ملخ در صورت مشاهده مراتب را به نزدیک ترین مرکز خدمات یا به مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان اعلام کنند و همکاری لازم را در امر کنترل و مبارزه با آن انجام دهند.
  • زراعت:
  • تسریع در عملیات زراعی برنج ( آب تخت، بذرپاشی و نشاء کاری) به منظور استفاده از باران‌های موسمی
  • کنترل و هوادهی نایلون روی خزانه‌های برنج
  • انجام زهکشی و مدیریت خروج آب از مزارع گندم و سایر محصولات                           
  • برداشت از مزارع رسیده باقلا، نخودفرنگی، لوبیا سبز و کلزا و . . .                   
  • کشت نشاء‌های صیفی‌جات
  • مبارزه شیمیایی جهت کنترل بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ‌کش نظیر فالکن و رکس دو هوایی  به جز در روز های دوشنبه و سه شنبه هفته آینده در استان گیلان 
  • مبارزه شیمیایی در اراضی شالیزاری بالای ۲۰ روز نشا که تعیین زمان شده  به جز در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده در استان گیلان 
  • انتقال بذور و کودهای شیمیایی جامد به مکان های مسقف به دلیل بارش باران قبل از روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده در استان گیلان
  • مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع
  • بازدید مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری ها ی سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات بعد از اتمام بارش
  • کلزا کاران جهت جلوگیری از خسارت آفات از قبیل پروانه سفید، ضمن بازدید منظم در صورت مشاهده آفت و آثار آن بر اساس توصیه های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام کند.
  • دامداری و طیور:
  • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها  با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان گیلان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده
  • خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها  در استان گیلان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده به دلیل بارش باران
  • شیلات:
  • در صورت وجود آزولا و طبعا کاهش اکسیژن آب استخرها نسبت به جمع آوری آن و هوادهی استخرها اقدام شود.
  • پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی
  • زنبورداری:
  • ایجاد سایبان برای کندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران
  • پرهیز از استقرار کلونی‌ها در آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی
  • منابع طبیعی:
  • خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها با توجه به وقوع بارش در استان گیلان در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده
  • ماشین آلات کشاورزی:
  • توقف عملیات خاک‌ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی
  • استان گلستان:
  • باغبانی:
  • احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران
  • کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • ایجاد و ترمیم تشتک پای درختان جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاک
  • کوددهی سرک ازته در باغات هسته دار
  •  سم پاشی درختان میوه دانه دار جهت کنترل آفات مکنده و بیماری غربالی و مومیایی و احتیاط در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده باران
  • زراعت:
  • سم‌پاشی با قارچ‌کش مناسب در مزارع گندم دیر کاشت جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله و احتیاط در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران
  • کاشت آفتابگردان روغنی کشت اول با توجه بارش های اخیر و در صورت تامین رطوبت مناسب
  • آبیاری تکمیلی مزارع جو و  گندم
  • مخلوط کشی و خالص سازی مزرعه گندم و جو کار تکثیری
  • آبیاری مزارع سیب زمینی با توجه به نیاز آبی بوته سیب زمینی به آبیاری و کمبود رطوبت خاک
  • آماده سازی اولیه بستر بذر کشت سویا پس از گاورو شدن خاک
  • انجام عملیات کشت پنبه با حداکثر سرعت با توجه به اهمیت تاریخ کاشت و  شرایط مساعد دمایی
  • کشت پنبه به صورت ردیفی و جوی و پشته ای جهت مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خشکسالی هیدرولوژیک
  • کشاورزانی که از ضد عفونی بذر با سموم حشره کش غفلت کرده‌اند مراقب خسارت آفات از جمله تریپس باشند.
  • برداشت دانه کلزا در ساعات گرم و وسط روز جهت کاهش ریزش دانه
  • مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع
  • بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری‌های سفیدک، زنگ زرد و قهوه‌ای گندم و آفات
  • دامداری و طیور:
  • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها  با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روز پنج شنبه
  • احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها  در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران
  • زنبورداری:
  • محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده باران
  • پرهیز از استقرار کلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی
  • منابع طبیعی:
  • خودداری از اسکان و تردد در محل مجاور آبرهه‌ها و رودخانه‌ها در مناطق تفرجگاهی جنگلی به لحاظ بالا آمدن رواناب در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده باران
  • خودداری از مجاورت در کنار درختان تنومند و پوسیده به لحاظ احتمال شکسته شدن تنه درختان
  • ماشین آلات کشاورزی:
  • توقف عملیات خاک‌ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی
  • شیلات:
  • پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی
  • استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:
  • باغبانی:
  • احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان‌های البرز و تهران در روز سه‌شنبه هفته آینده و در استان‌های سمنان و قم در روز پنجشنبه و در استان قزوین در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده و در استان مرکزی در روزهای پنجشنبه و دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران
  • کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • مبارزه مکانیکی (بوته کنی) با علف های هرز به خصوص علف های هرز ریزوم دار پس از مناسب شدن رطوبت خاک
  • زراعت:
  • مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده‌اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع
  • بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری ها ی سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات به جز در روزهای بارانی
  • کشت چغندر قند و ذرت به بعد از گاورو شدن خاک  
  • مبارزه شیمیایی با علف های هرز به جز در روزهای بارانی
  • پایش آفت شته و سن در مزارع غلات  به جز در روزهای بارانی
  • بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها بویژه زنگ زرد و قهوه‌­ای به جز در روزهای بارانی
  • دامداری و طیور:
  • تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به احتمال وقوع صاعقه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه  به دلیل بارش پراکنده باران و احتیاط در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به دلیل بارش باران در استان‌های البرز و تهران در روز سه‌شنبه هفته آینده و در استان های سمنان و قم در روز پنج شنبه و در استان قزوین در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده و در استان مرکزی در روزهای پنجشنبه و دوشنبه هفته آینده
  • احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان‌های البرز و تهران در روز سه‌شنبه هفته آینده و در استان‌های سمنان و قم در روز پنجشنبه و در استان قزوین در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده و در استان مرکزی در روزهای پنجشنبه و دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران
  • زنبورداری:
  • پرهیز از استقرار کلونی ها در آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی
  • منابع طبیعی:
  • خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان‌های البرز و تهران در روز سه‌شنبه هفته آینده و در استان‌های سمنان و قم در روز پنجشنبه و در استان قزوین در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده و در استان مرکزی در روزهای پنجشنبه و دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران
  • شیلات:
  • پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی‌های فصلی
  • ماشین آلات کشاورزی:
  • توقف عملیات خاک‌ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی
  • استان‌های اصفهان و یزد:
  • باغبانی:
  • خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم پاشی در استان اصفهان در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و احتیاط در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و در استان یزد و احتیاط در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد
  • کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • کنترل آفت زنجره درختان پسته (شیره تر) در روزهای آرام و بدون بارش
  • انجام آبیاری باغات بعد از بارش‌های کم به منظور جلوگیری از بالا آمدن شوری و خشکیدگی درختان
  • خودداری از حذف علف‌های هرز و پاجوش های انار به دلیل مشاهده و احتمال طغیان آفت مگس مدیترانه‌ای و شته
  • در صورت نیاز مبارزه شیمیائی علیه انواع آفات درختی از قبیل شته، آتشک و پسیل گلابی و غیره به جز در روزهای بارانی
  • ردیابی و مبارزه شیمیایی با آفت پسیل پسته به جز در روزهای بارانی
  • آبیاری و تغذیه مناسب همراه با کنترل آفات در باغات پسته با توجه به اینکه خوشه ها در مراحل اولیه پر کردن هستند.
  • انجام حداقل عملیات خاک ورزی در باغات با توجه به کمبود بارش و خشکسالی
  • انجام عملیات مبارزه با آفت لکه آجری در باغات بادام آلوده به جز در روزهای بارانی
  • مبارزه با آفت سرشاخه خوار در باغات هلو، شلیل، بادام، زردآلو همچنین خوشه خوار در تاکستان ها به جز در روزهای بارانی
  • مبارزه با بیماری سفیدک سطحی مو ، آفات کرم آلو ،کرم سیب وخوشه خوارانگور به جز در روزهای بارانی
  • به منظور تقویت درختان میوه ، پسته و انار در صورتی که تاکنون از کودهای ازته استفاده نشده با توجه به آزمون خاک به کوددهی با کودهای ازته اقدام شود.
  • با توجه به ابرناکی و رطوبت مناسب امکان طغیان شته در باغات انار فراهم است. در صورت مشاهده آلودگی زیاد پاجوش های انار به شته ، به حذف پاجوش ها اقدام شود.
  • زراعت:
  • ردیابی آفت پوره سن در مزارع و مبارزه علیه آن
  • مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری‌ها در بستر مزارع
  • بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری‌های سفیدک، زنگ زرد و قهوه‌ای گندم و آفات
  • برداشت سریع تر محصول جو و کلزا جهت جلوگیری از ریزش دانه‌های جو و کلزا
  • کشاورزان پنبه و سورگوم کار هنوز می‌توانند به کشت این محصولات اقدام کنند. ذرت کاران نیز می توانند به کشت مقدماتی ذرت اقدام کنند.
  • دامداری:
  • تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • جلوگیری از ورود پرندگان وحشی به انبار خوراک طیور
  • زنبورداری:
  • هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها
  • شیلات:
  • پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی
  • استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:
  • باغبانی:
  • احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد
  • تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • بازدید از باغات انگور جهت مبارزه با سفیدک با توجه به شرایط دمایی و رطوبت بالا تا پایان هفته
  • تمیز کردن پوشش گلخانه‌ها برای استفاده بهتر از نور
  • بازدید از باغات جهت مبارزه با بیماری‌های قارچی و درصورت نیاز اقدام به مبارزه شیمیایی پس از مساعد شدن شرایط جوی
  • جلوگیری از ورود سیل و آبهای روان حاصل از بارندگی ها با بستن راه ورودی آب به باغ
  • مبارزه با آفت کرم خراط نسبت به پوشاندن سوراخ‌های لاروی با خمیر سمی و تهیه تله های فرمونی و احتیاط در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد
  • خودداری از دادن کود ازت در باغات پسته در صورت مشاهده سوختگی نوک پسته
  • زراعت:
  • آماده سازی بستر کشت و اقدام به کشت های بهاره از جمله ذرت، گوجه فرنگی و …
  • استفاده از کود سرک در مزارع گندم و جو و مبارزه مکانیکی با علف‌های هرز در مزارع
  • پیگیری  جهت کشت مزارع پنبه با ارقام دلینته
  • مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده‌اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری‌ها در بستر مزارع
  • مصرف کود سرک در گندم با توجه به مرحله پر شدن دانه    
  • نوغانداران با توجه به فعالیتهای پوره ملخ در صورت مشاهده به مراکز جهاد کشاورزی اطلاع دهند تا نسبت به مبارزه آن اقدام شود.
  • بازدید مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات و احتیاط در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد
  • پیگیری جهت کشت مزارع پنبه با ارقام دلینته بعد از اتمام بارش و گاورو شدن خاک
  • دامداری و طیور:
  • تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روز پنجشنبه
  • احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد
  • زنبورداری:
  • محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد
  • هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با حشره کش ها
  • شیلات:
  • پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی
  • منابع طبیعی:
  • حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی 
  • استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:
  • باغبانی:
  • خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان خراسان جنوبی در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در استان  کرمان در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد
  • تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • ایجاد تشتک دور درختان در دامنه ها و ارتفاعات به منظور نفوذ بیشتر آب
  • برداشت محصولات درساعات اولیه روز وعصر با توجه به افزایش کیفیت محصول برداشتی وافزایش ماندگاری محصول درهوای خنک
  • بستن و آرایش خوشه های خرما با توجه به وزش باد
  • محافظت از گلخانه ها و ترمیم نایلون های پوشش گلخانه ها باتوجه به پیش بینی وزش باد شدید در استان خراسان جنوبی در روز پنج شنبه
  • استفاده از قیم در نهال های تازه غرس شده به دلیل وزش باد شدید در استان خراسان جنوبی در روز پنج شنبه
  • زراعت:
  • تسریع در برداشت گندم ،جو ،کلزا وغیره در جنوب استان سیستان و بلوچستان
  • مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده‌اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری‌ها در بستر مزارع
  • بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری‌های سفیدک، زنگ زرد و قهوه‌ای گندم و آفات و احتیاط در استان خراسان جنوبی در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در استان  کرمان در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد
  • عدم آبیاری مزارع گندم ، جو  و سایر غلات با توجه به احتمال خوابیدگی گندم، جو و سایر غلات به دلیل بارش و وزش باد شدید در استان خراسان جنوبی در روز پنجشنبه
  • مبارزه با علف‌های هرز مزارع کلزا،گندم و جو  بعد از اتمام بارش پراکنده در استان خراسان جنوبی در روز پنجشنبه و در استان  کرمان در روز پنجشنبه
  • زنبورداری:
  • هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با حشره کش ها
  • قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه کندو
  • دامداری و مرغداری:
  • تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • احتیاط در تردد، توقف و برپایی چادر در مناطق مرتفع و جاده‌های کوهستانی توسط عشایر و کشاورزان
  • احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش پراکنده و احتمال وقوع صاعقه در استان‌های خراسان جنوبی و کرمان در روز پنجشنبه
  • احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان‌های خراسان جنوبی و کرمان در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده
  • شیلات:
  • کاهش غذادهی در ساعات افزایش غلظت گرد و غبار
  • پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی
  • استان‌های فارس، هرمزگان و بوشهر:
  • باغبانی:
  • انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی بلامانع است.  
  • تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • پایش باغات مرکبات برای شپشک مرکبات
  • زراعت:
  • مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده‌اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری‌ها در بستر مزارع
  • بازدید مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری‌های سفیدک، زنگ زرد و قهوه‌ای گندم و آفات
  • عملیات پایش شته مومی در مزارع کلزا و گلرنگ
  • پایش آفت سن در مزارع گندم
  • دامداری و مرغداری:
  • کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • زنبورداری:
  • پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی
  • استان‌های ایلام و خوزستان:
  • باغبانی:
  • انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی بلامانع است.
  • تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • انجام عملیات تلقیح نخیلات
  • مبارزه با سفیدک در انگور
  • زراعت:
  • به منظور جلوگیری از شکستگی بذر و یا ریزش سنبله‌ها از عقب کمباین نسبت به تنظیم کوبنده و ضد کوبنده همچنین سرعت باد سیکلون تنظیمات لازم را به عمل آورند.  
  • با توجه به خوابیدگی مزارع غلات الزاما از کمباین پنجه ای استفاده شود.  
  • در زمان برداشت غلات با توجه به خوابیدگی مزارع دقت لازم به منظور کاهش افت غیر مفید (خاک) تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
  • مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع
  • بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری ها ی سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم
  • دامداری و مرغداری:
  • کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
  • زنبورداری:
  • هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با حشره کش ها
  • پرورش آبزیان: 
  • هوادهی حوضچه های پرورش ماهی
  • پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی