موبایل

 روند کاهش سطح کشت و تولید ۱۰ محصول اساسی کشاورزی طی ۵ سال 


به گزارش فارس،‌ در راستای سیاست‌ اقتصاد مقاومتی و تولید کالاهای اساسی در داخل کشور بررسی روند 5 ساله از سال‌های 1391 تا 1395 بر طبق آمارهای موجود وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که با آن که در برخی محصولات از جمله گندم، پنبه و سیب‌زمینی شاهد کاهش سطح زیرکشت بوده‌ایم، اما به دلیل افزایش بهره‌وری در برخی محصولات از جمله گندم، میزان تولید به مراتب بیشتر شده است.

جدول روند تغییر سطح زیر کشت محصولات کشاورزی طی ۹۱ تا ۹۵

همان طور که نمودار و جدول مقایسه‌ای نشان می‌دهد، میزان سطح زیرکشت گندم از 6359 هزار هکتار در سال 91 به 5929 هزار هکتار در سال 95 رسیده که 430 هزار هکتار کاهش سطح زیرکشت در محصول استراتژیک گندم را نشان می‌دهد که به دلیل سیستم‌ آبیاری نوین و اصلاح نوع کود و سم مصرفی میزان تولید این محصول از 8816 هزار تن در سال 91 به 14592 هزار تن در سال 95 رسیده که حدود 6 هزار تن افزایش تولید نشان می‌دهد.

در مورد محصولی مانند جو نیز با وجود آنکه تنها 136 هزار هکتار به میزان سطح زیر کشت آن افزوده شده، اما میزان تولید نسبت به سال 91 30 درصد افزایش داشته است.

در مورد ذرت دانه‌ای هم به عنوان محصولی آب‌بر با آنکه سطح زیر کشت آن از سال 91 تا سال 95 بیش از 40 درصد کاهش داشته، اما تولید این محصول به دلیل افزایش بهره‌وری تنها 25 درصد کاهش یافته است.

جدول میزان تولید محصولات اساسی کشاورزی ظرف سالهای 1391 تا 1395

با بررسی کلی نمودارها و جدول میزان تولید این نتیجه حاصل می‌شود که طی 5 سال 1391 تا 1395 تنها سطح زیرکشت محصولاتی همچون جو، شلتوک برنج و چغندر قند اندکی افزایش داشته که به تبع آن تولید نیز افزایش یافته است.

البته این موضوع در مورد شلتوک برنج صادق نیست. چرا که با وجود افزایش 26 هزار هکتاری سطح زیر کشت این محصول طی 5 سال روند تولید آن رو به کاهش بوده به طوری که 439 هزار تن کاهش تولید در این محصول داشته‌ایم که این نشانگر آن است که این محصول در استان‌های آب‌بر و کم‌بازده به جز دو استان شمالی گیلان و گلستان کشت می‌شود.

وزارت جهاد کشاورزی در مورد الگوی کشت برنج بارها تاکید کرده که به جز این دو استان نباید در استان دیگری این دو محصول کشت شود، چرا که میزان تبخیر بالا و بازدهی کمی دارد.

همچنین در مورد محصولات پر مصرفی همچون سیب‌زمینی که در سال 91 بیش از 180 هزار هکتار کشت این محصول را در کشور داشته‌ایم، با کاهش 22 هزار هکتاری سطح زیرکشت تولید این محصول از 5069 هزار تن به حدود 5 هزار تن یعنی به اندازه نیاز کشور باقی مانده است.