موبایل

نجات کشور در عمل به سخنان رهبری است


به گزارش مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی شامگاه چهارشنبه در مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله حبیب الله مهمان نواز نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس نیوزگان رهبری اظهار کرد: چنانچه از سخنان امام راحل و مقام معظم رهبری تبعیت نشود، قطعا کشور دچار مشکل خواهد شد.

آیت الله رئیسی افزود: تمامی سخنان آیت الله مهمان نواز در دوران خدمت به مردم تلاش برای قالب گفتمان امام راحل و مقام معظم رهبری بود.

وی تصریح کرد: همچنین پیام آیت الله مهمان نواز توجه مردم به خدا، گره گشایی مشکلات مردم و خدمتگذاری صادقانه برای مردم بوده است.