موبایل

هیچ اتفاق منفی در اقتصاد ایران نمی افتد


به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز سه شنبه در نشست با تولیدکنندگان، صادرکنندگان، وارد کنندگان و مدیران عامل بانک های کشور در خصوص مسائل ارزی، با بیان این مطلب افزود: دشمنان به دنبال این هستند که اقتصاد ایران را زمینگیر کنند و به تعبیر خودشان به جنگ اقتصادی ایران آمده اند.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: آنها می خواهند از این محل، فشارهای آنچنانی به ایران بیاورند که مردم از این فشارها به تنگ بیایند.

جهانگیری بیان داشت: ما نباید مردم را نسبت به آینده ایران دچار نگرانی کنیم؛ چرا که آمریکایی ها به دنبال این کار هستند.

معاون اول رئیس جمهوری عنوان کرد: رئیس جمهور آمریکا از روزی که به سر کار آمده رسالتش این بوده که فضای آرام داخل ایران را ناامن جلوه دهد.