موبایل

پلیسی که زورگیران را غافلگیر کردگروه ویدئو زر موبایل،   3970231020

دو زورگیر بعد از اینکه با تهدید اسلحه قصد سرقت موتورسیکلت را داشتند توسط پلیس حاضر در صحنه غافلگیر شدند.