موبایل

کدام نمایندگان مجلس سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی را امضا کرده‌اند؟


به گزارش فارس، 104 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سوالی از رئیس جمهور درباره موسسات مالی خواستار پاسخگویی حسن روحانی درباره نابسامانی‌های پیش آمده درقبال این موسسات شدند.

قرار است، طبق گفته مجتبی ذالنوری نماینده مردم قم در مجلس این سوال فردا (سه شنبه) در صحن خانه ملت اعلام وصول شود.

امضاکنندگان سوال از رئیس جمهور در ذیل قابل مشاهده است: