موبایل

۶ کارگردان‌ به‌خاطر همکاری‌ام با ده‌نمکی با من کار نکردندگروه ویدئو زر موبایل،   3970226005

فرشاد گل‌سفیدی مدیر تصویربرداری سریال «پایتخت» و «اخراجی‌ها ۳» گفت:۶ کارگردان‌ به‌خاطر همکاری‌ام با آقای ده‌نمکی با من کار نکردند.