موبایل

آیا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات موبایل صحت دارد؟


مطلب آیا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات موبایل صحت دارد؟ برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/

به نظر می رسد که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات موبایل صحت داشته باشد زیرا رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی از این موضوع خبر داد. به گزارش زر موبایل، اخباری مبنی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات موبایل منتشر شده است. رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی خود از این موضوع خبر داد و اعلام کرد که…

مطلب آیا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات موبایل صحت دارد؟ برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/