موبایل

اضافه شدن ۱۷ دستگاه جدید به فهرست‌ گوشی های مناسب کسب و کار توسط گوگل


مطلب اضافه شدن ۱۷ دستگاه جدید به فهرست‌ گوشی های مناسب کسب و کار توسط گوگل برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/

فهرست گوشی های مناسب کسب و کار توسط گوگل به روز شدند. گوگل ۱۷ گوشی هوشمند جدید را به برنامه‌ی Android Enterprise Recomended  اضافه کرده است. به گزارش زر موبایل، سال جاری بود که گوگل برنامه‌ی جدیدی را برای معرفی گوشی های مناسب کسب و کار معرفی کرد. اکنون گوگل با افزودنِ ۱۷ دستگاه‌ِ جدید به…

مطلب اضافه شدن ۱۷ دستگاه جدید به فهرست‌ گوشی های مناسب کسب و کار توسط گوگل برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/