موبایل

امسال هم همان انگشتر در دستان رهبری بود


به گزارش فارس، سال گذشته (96) در روز انتخابات 29 اردیبهشت ریاست جمهوری، شایعه ای بصورت گسترده فراگیر شد.

شایعه درباره رنگ انگشتر مقام معظم رهبری بود که در آن ایام، عقیق کبود یمن بود و شایعه‌سازان این رنگ را به حمایت ایشان از یکی از کاندیداها منتسب کردند.

رنگ انگشتر رهبرانقلاب در انتخابات 29 اردیبهشت 96

در آن زمان توضیحات فراوانی در رد این شایعه داده شد که این انگشتر هر سال در همین ایام به دست مقام معظم رهبری است. نگاهی به تصویر دیدار اخیر شعرا در 9 خرداد 97 (امسال) با مقام معظم رهبری، نشان می‌دهد که همان انگشتر، امسال نیز در همان ایام در دستان رهبر انقلاب است و شایعات 29 اردیبهشت سال گذشته، صرفا یک شایعه انتخاباتی برای انحراف افکار عمومی بوده است.

دیدار شعرا با رهبرانقلاب، 9 خرداد 97