موبایل

بررسی بازیکنان تیم ملی مراکشگروه ورزشی زر موبایل،   3970325023

عادل فردوسی پور در ویژه برنامه جام جهانی 2018، نگاهی به بازیکنان تیم ملی مراکش داشته و ترکیب بازیکنان را آنالیز کرده است. در ادامه این بخش را مشاهده می‌کنید.