موبایل

مظنه آپارتمان‌های نوساز در تهران +جدول


به گزارش میزان، برای خرید آپارتمان نوساز در مناطق مختلف تهران با توجه به موقعیت دسترسی و منطقه طبق جدول زیرباید حداقل متری ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کرد.