موبایل

منبع نمودار ضد ایرانی پمپئو درد سر ساز شد


به گزارش ایرنا؛ بخشی از پرسش و پاسخ های روز پنج شنبه هدر نوئرت به موضوع توئیت های ضد ایرانی مایک پمپئو به خصوص نموداری که مدعی افزایش مخزر موبایلت ها در ایران شده بود، اختصاص یافت.

نیوزنگاری پرسید که این نمودار ایرادهای زیادی دارد و نشان نمی دهد که تعداد اعتراض ها زیاد شده است یا اینکه اعتراض ها وسیع شده اند، همچنین منبع این اطلاعات هم ذکر نشده است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: مقامات آمریکایی منبع این اطلاعات هستند.

نیوزنگار ادامه داد: چگونه مقامات آمریکایی می توانند منبع این اطلاعات باشند در حالی که در ایران سفارت یا کارکنانی ندارند؟

نوئرت پاسخ داد: منبع این نمودار، مقامات آمریکا هستند و آنها این قابلیت را دارند که اطلاعات را گردآوری کنند.

نیوزنگار پرسید: آیا منبع این اطلاعات، گروه های مخزر موبایل دولت ایران هستند؟

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پاسخ داد: من نمی توانم تمام جزئیات مربوط به اینکه اطلاعات از کجا آمده اند را مطرح کنم اما شما می توانید در زیر این نمودار اضافه کنید که منبع آن مقامات آمریکا هستند.

نوئرت همچنین در اظهاراتی مداخله جویانه اظهار کرد ما به دنبال تغییر رفتار حکومت ایران هستیم و من فکر می کنم این همان چیزی است که اکثر مردم می خواهند که بخشی از رژیم ایران رفتار خود را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد تعداد زیادی مخزر موبایل رژیم ایران بوده ایم، ادامه داد: من فکر می کنم که وزیر خارجه صرفا به این واقعیت اشاره می کند که این اعتراضات ادامه دارد و ما شاهد آن هستیم که مردم ایران به شدت نگران پیشرفت های اقتصادی خود هستند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: ما شاهد آن هستیم که مردم هنوز منافع اقتصادی را تجربه نکرده اند. بنابراین مردم احساس می کنند که باید سرخوردگی خود را از طریق آزادی بیان و این نوع اعتراض ها مطرح کنند و من فکر می کنم این نمودار نشان می دهد که اعتراض ها ادامه دارد.

وی اظهار کرد: همچنین شاهد زنانی هستیم که با حجاب به مخزر موبایلت برخاسته اند اما بعضی از آنها بازداشت شده اند و در زندان به سر می برند و به نظر می رسد که ایرانی ها به طور فزاینده ای نا امید شده اند.

دولت دونالد ترامپ در راهبرد جدید خود علیه جمهوری اسلامی ایران به دنبال تقویت شکاف های اجتماعی و دامن زدن به اعتراض های مدنی است.