موبایل

وزیر ارتباطات خبر از پیگیری افزایش قیمت موبایل داد


مطلب وزیر ارتباطات خبر از پیگیری افزایش قیمت موبایل داد برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/

وزیر ارتباطات اعلام کرد که پیگیری افزایش قیمت موبایل در دستور کار قرار خوهد گرفت. این خبر بعد از انتشار اخبار افزایش قیمت موبایل منتشر شد. به گزارش زر موبایل، وزیر ارتباطات در واکنش به خبر افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی افزایش قیمت موبایل خبر از پیگیری این موضوع داد و اعلام کرد که اختصاص ارز…

مطلب وزیر ارتباطات خبر از پیگیری افزایش قیمت موبایل داد برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/