موبایل

پرتغال،جدالی که شاگرد را مقابل مربی قرار می‌دهد


به گزارش فارس، پیکار دوشنبه شب ایران و قهرمان اروپا، جدا از همه حساسیت‌ها، از یک منظر قابل توجه است:تقابل کارلوس کی‌روش برابر فرناندو سانتوس!دو مربی کنونی که زمانی یکی، شاگرد دیگری بوده است.

براساس اعلام  دی ان ، 35 سال قبل  یعنی در سال 1984 کارلوس کی‌روش، به عنوان کمک مربی در تیم استوریل پرتغال کار کرد.در آن زمان فرناندو سانتوس، مربی کنونی پرتغال، بازیکن تیم مذکور بود.

سایت فوق از جدال دوشنبه ایران و پرتغال به عنوان تقابل مربی و شاگرد یادکرده و 2 تصویر از آن مسابقه را در اختیار خوانندگانش قرارداده است.