موبایل

چگونه می‌توان قیمت مسکن را کنترل کرد؟/اماواگرهای پیشنهادتازه مجلسدر حالی که کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد ایجاد سامانه نرخ گذاری املاک در هر منطقه را به متولی بخش مسکن داده است، کارشناسان می گویند این سیاست به افزایش قیمت ها و کاهش ساخت و ساز می انجامد.