موبایل

حاشیه های جلسه علنی امروز مجلسگروه عکس زر موبایل،   3970410162

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه 10 تیر ماه با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد .