موبایل

رکورد تماس با سامانه فوریت‎های قطع برق شکست


به گزارش تسنیم، سامانه فوریت های قطع برق در اغلب استانهای کشور پرکارترین روزهای تاریخ فعالیت خود را سپری می کند. طی روزهای اخیر با افزایش دمای هوا و افزایش استفاده از وسایل سرمایشی به ویژه کولرهای گازی، رکوردهای جدیدی در مصرف برق کشور به ثبت می رسد، به طوری که عصر روز گذشته، رکورد تاریخ مصرف برق کشور با ثبت مصرف لحظه ای 56هزار و 672 مگاوات شکست.

رشد افسارگسیخته مصرف برق، فشار به شبکه فوق توزیع و توزیع را چندبرابر کرده، به طوری که در برخی نقاط، شدت بار از توان تحمل تجهیزات شبکه فراتر می رود و یا تجهیزاتی چون فیدرها و ترانس ها آسیب دیده و از مدار خارج می شوند و یا شرکت های توزیع با مشاهده افزایش شدت بار بر روی بخشی از شبکه، با اعمال خاموشی درصدد جلوگیری از بروز قطعی های وسیع تر برمی آیند.

طبق گزارش های مردمی، طی روزهای اخیر در اغلب نقاط کشور قطعی های برق از 30 دقیقه تا بیش از 3 ساعت رخ داده است و متصدیان سامانه فوریت های قطع برق که در چنین زمان هایی گزارش های مردمی را دریافت کرده و در سیستم های مخصوص رسیدگی به گزارش های مردمی، ثبت و ضبط می کنند، در حال تجربه پرکارترین روزهای کاری خود هستند.

پیگیری ها حاکی از این است که طی روزهای اخیر، رکورد عجیب ثبت یکصد هزار تماس با سامانه فوریت های قطع برق در طی یک روز و در یک استان به ثبت رسیده است. این رکورد عجیب و کم نظیر، در تعدادی از استانهای مرکزی کشور ثبت شده که در تعدادی از این استان ها بیش از یکصدهزار نفر با سامانه فوریت های قطع برق تماس گرفته اند.