موبایل

سلامتی سه تن! ناموس و رفیق و وطنمهر نوشت: آثار «مسعود کیمیایی» چهره قدیمی و تاثیرگذار سینمای ایران، به دیالوگ‌های خوش‌آهنگ و دلنشین معروف است. به بهانه تولد این کارگردان هفتادوهفت‌ساله، تعدادی از این دیالوگ‌ها را مرور کرده‌ایم.