موبایل

صنعت برق کشور و چند نکته


۱- عدم تعادل در عرضه و تقاضا برای برق در فصول مختلف سال و در ساعت های مختلف شبانه روز یک واقعیت انکار ناپذیر در صنعت برق است که دولت باید برای ایجاد تعادل هم از طریق افزایش عرضه اضافی و هم از طریق مدیریت و کاهش تقاضا در ساعات و فصل های اوج تقاضا اقدام نماید.

۲- عدم افزایش قیمت خرید برق از تولید کننده، عدم پرداخت به موقع مطالبات تولید کنندگان برق و عدم صدور مجوز فروش برق در بورس انرژی به تولید کننده توسط دولت ، نتیجه ای جز کاهش انگیزه برای سرمایه گذاران و افزایش تولید با استفاده از سرمایه های موجود نخواهد داشت.

۳-بخشی از ظرفیت های تولید برق، ظرفیت نیروگاه های پشت سدهای کشور است که در خشکسالی ها و خصوصا در ساعات و روزهای اوج مصرف برق در دسترس نیست. دولت باید برای استفاده از این ظرفیت خصوصا در ایام و ساعات اوج مصرف با احداث سدهای با ظرفیت کم در پایین دست سدهای موجود و نصب پمپ های قوی، اقدام و مجددا آب خارج شده از دریچه سدها را در سالهای خشکسالی به سدها برگردانده و از این ظرفیت نیروگاهی برای جبران کسری برق استفاده نماید (تبدیل همه سدهای نیروگاهی به سدهای تلمبه خانه‌ای شبیه سیاه بیشه).

۴- دولت باید از مکانیزم تبعیض قیمت در فصول و روزها و ساعات مختلف و برای مصرق کنندگان با میزان مصرف متفاوت و برای بخش های مختلف اقتصادی در جهت تعادل بین عرضه و تقاضا خصوصا در اوقات اوج مصرف برق استفاده نماید.

۵-سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی باتوجه به تولید بیشتر برق از این شیوه در تابستان برای کشور و توجه به سایر جنبه ها کاملا ضرورت دارد.

۶- جدایی بخش برق از وزارت نیرو و الحاق آن به وزارت نفت و تشکیل وزارت انرژی برای ایجاد اطمینان نسبت به تولید برق مطمئن یک ضرورت است.

۷- نصب پنل های خورشیدی بر روی سطح آب دریاچه های پشت سدها به وزارت نیرو این امکان را می دهد تا از پست ها و تاسیسات انتقال نصب شده بر روی نیروگاه های پشت سدها در روز برای انتقال انرژی تولیدی پنل های خورشیدی و شب برای انتقال انرژی برق آبی استفاده نماید.

۸- علاوه بر اینها نصب پنلهای خورشیدی بر روی سطح دریاچ پشت سدها میزان تبخیر آب سدها را کاهش می دهد.

۹- کمک به جذب منابع ارزی و ریالی خارجی و داخلی صندوق توسعه ملی توسط سرمایه گذاران متقاضی احداث نیروگاه برای سرعت دادن به سرمایه گذاری در تولید برق کشور یک ضرورت است. دولت باید از ظرفیت اتصال شبکه برق کشور به شبکه برق کشورهای همسایه برای صادرات و واردات برق در ساعات اوج کشورما و کشورهای همسایه استفاده نماید

* نمایده سابق مجلس و عضو هیات مدیریت هلدینگ انرژی تدبیر