موبایل

محجوب: می‌توان تهدید اقتصادی را به فرصت تبدیل کرد/مجلس حق ندارد مسئولیتش را گردن دیگران بیندازدنماینده مردم تهران در مجلس گفت: ما نه در گذشته موضوع را باور داشتیم و نه امروز، فکر می کنیم این یک شوخی و تهدید است، هر چند بالقوه این مشکلات اقتصادی یک تهدید است، اما می‌توان آن را تبدیل به فرصت کرد و این تهدیدی است که واقعیت و عینیت دارد و تهدید تو خالی نیست.