موبایل

معاون بطحایی: ۲۰ درصد رشد فقط برای «حداقل حقوق» بودمعاون پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه احکام فرهنگیان بر اساس مقررات و ضوابط صادر شده است، گفت: رشد ۲۰ درصد حقوق فقط برای «حداقل» حقوق بوده است.